"ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა" ვახტანგ გაბუნია 4